Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Podstawowym zadaniem URSS jest reprezentowanie studentów przed władzami Uniwersytetu Rolniczego, choć działa ona niezależnie od władz uczelni, wszystkich organizacji społecznych, politycznych i zawodowych oraz administracji. URSS wpływa na pozycję studentów i na to, jaka polityka w stosunku do nich będzie prowadzona przez władze.

Jest głosem wszystkich studentów Uniwersytetu Rolniczego podczas rozmów z władzami uczelni i miasta. Włącza się w akcje charytatywne, współorganizuje imprezy uczelniane. Pomaga w przygotowaniu corocznych Juwenaliów Krakowskich oraz Wyborów Najmilszej Studentki i SuperStudenta Krakowa.

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Rolniczego. Poprzez swoje organy wydziałowe, zwane Wydziałowymi Radami Samorządu Studenckiego, oraz poprzez najwyższy organ – Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego – reprezentuje prawie 12 000 studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UR działają na bardzo różnych płaszczyznach. URSS kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego. Członkowie URSS mają realny wpływ na działalność władz uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK