Struktura - Zarząd

 Zarząd URSS URK jest organem wykonawczym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów URK. 

Zarząd URSS URK składa się z: 

  • Przewodniczącego URSS URK
  • Zastępców Przewodniczącego URSS URK
  • Przewodniczących poszczególnych WRSS URK.

Przewodniczący URSS URK i jego Zastępcy tworzą Prezydium URSS URK 

__________________________________________________________________________ 

Kadencja 2021/2022

Przewodnicząca URSS URK - Julia Tarnowska - V rok Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zastępcy Przewodniczącej URSS URK

  • Monika Pawińska - V rok Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
  • Kacper Karczmarczyk - III rok Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
  • Katarzyna Jurczyk - II rok Wydział Technologii Żywności

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Łucja Grochal II rok

Wydział Rolno-Ekonomiczny 
Bartłomiej Mitka IV rok

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Miłosz Opala II rok

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Julia Wincenciak III rok

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Jakub Polak III rok

Wydział Leśny
Adrian Grzebieniak III rok

Wydział Technologii Żywności
Przemysław Gurdziel III rok

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Ewa Szczepańska V rok

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie