Struktura - Zarząd

 Zarząd URSS URK jest organem wykonawczym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów URK. 

Zarząd URSS URK składa się z: 

  • Przewodniczącego URSS URK
  • Zastępców Przewodniczącego URSS URK
  • Przewodniczących poszczególnych WRSS URK.

Przewodniczący URSS URK i jego Zastępcy tworzą Prezydium URSS URK 

__________________________________________________________________________ 

Kadencja 2023/2024

Przewodnicząca URSS URK - Natalia Baran - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Zastępcy Przewodniczącej URSS URK

  • Paweł Iłczyk - Wydział Technologii Żywności
  • Dorota Orzechowska – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
  • Anna Babicz – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wiktoria Wojciechowska

Wydział Rolno-Ekonomiczny 
Patryk Drzazga

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Miłosz Opala

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Albert Romański

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Wiktoria Bergel

Wydział Leśny
Przemysław Starzec

Wydział Technologii Żywności
Ewa Wandzel

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Gabriela Siebuła

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie