Struktura - Zarząd

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Łucja Grochal II rok

 

 Wydział Rolno-Ekonomiczny 
Bartłomiej Mitka IV rok

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Miłosz Opala II rok

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Julia Wincenciak III rok

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Jakub Polak III rok

 

Wydział Leśny
Adrian Grzebieniak III rok

 

Wydział Technologii Żywności
Przemysław Gurdziel III rok

  

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Ewa Szczepańska V rok

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie