Komisje Rektorskie i Senackie

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich:

Patryk Klima

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

                       

Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Studentów i Doktorantów:

Zuzanna Basak

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Tomasz Kutyła

IV ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Senacka Komisja ds. Nauczania

Kacper Karczmarczyk

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Rafał Malicki

IV ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Julia Wincenciak

II ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Marzena Oleksy

III ROK Wydział Technologii Żywności

           

Senacka Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej 

Magdalena Piątek

IV ROK Wydział Rolno-Ekonomiczny

 

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów 

Marta Twardak           

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów     

Ola Stec

II ROK Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Angelika Żychowska

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Judyta Jedlińska

III ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Sabina Nowobilska

IV ROK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Michał Hrecki

V ROK Wydział Leśny

Marzena Oleksy

III ROK Wydział Technologii Żywności

Paulina Szpakowicz

III ROK Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Kamila Kaczmarczyk

II ROK Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Karolina Bąk

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Julia Kardynał

II ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Adrianna Cempa 

III ROK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wojciech Prażuch

III ROK Wydział Leśny

Przemysław Zając

V ROK Wydział Technologii Żywności

Małgorzata Wcisło

III ROK Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK