Struktura - Uczelniana Rada Samorządu Studentów

URSS URK - Uczelniana Rada Samorządu Studentów - jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. Członkami URSS UR są delegaci reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne (Wydziały). Każdą jednostkę reprezentuje trzech delegatów. 

Kadencja 2022/2023

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Leśny

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Technologii Żywności

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie