Władze - Delegaci do URSS

URSS UR - Uczelniana Rada Samorządu Studentów - jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. Członkami URSS UR są delegaci reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne (Wydziały). Każdą jednostkę reprezentuje trzech delegatów. 

 

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

1. Magdalena Piątek

2. Dawid Szmyd

3. Krzysztof Furgała

 

WYDZIAŁ LEŚNY

1. Marta Chrzęszczyk

2. Piotr Borczyński

3. Justyna Orjanik

 

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

1. Wiktoria Skoczeń

2. Natalia Kopydłowska

3. Kamil Wiejacha

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

1. Szymon Wojak

2. Adrianna Cempa

3.  Jakub Polak

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

1. Julia Tarnowska

2. Cezary Kruszyna

3. Anna Bugała 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

1. Mateusz Wójcik

2. Monika Pawińska

3. Rafał Malicki 

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1. Michał Borzestowski

2. Dominika Gubała

3. Przemysław Zając 

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ – UR

 1.  Julia Świeboda

2. Małgorzata Wąchocka

3. Aleksander Rytelewski

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK