Struktura - Uczelniana Rada Samorządu Studentów

URSS URK - Uczelniana Rada Samorządu Studentów - jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. Członkami URSS UR są delegaci reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne (Wydziały). Każdą jednostkę reprezentuje trzech delegatów. 

Kadencja 2023/2024

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 1. Patryk Drzazga
 2. Bartłomiej Mitka
 3. Dorota Orzechowska

Wydział Leśny

 1. Przemysław Starzec
 2. Adrian Grzebieniak
 3. Karolina Przeworska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 1. Wiktoria Wojciechowska
 2. Jan Młynarski
 3. Natalia Baran

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 1. Agnieszka Partyka
 2. Wiktoria Bergel
 3. Mateusz Orczyk

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 1. Albert Romański
 2. Oskar Jakubowski
 3. Artur Sułdecki

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 1. Miłosz Opala
 2. Anna Babicz
 3. Filip Grabczyk

Wydział Technologii Żywności

 1. Ewa Wandzel
 2. Agata Wójcik
 3. Paweł Iłczyk

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 1. Gabriela Siebuła
 2. Barbara Chwalenia
 3. Jakub Daraż
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie