Władze - Delegaci do URSS

URSS UR - Uczelniana Rada Samorządu Studentów - jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. Członkami URSS UR są delegaci reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne (Wydziały). Każdą jednostkę reprezentuje trzech delegatów. 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 1. Mateusz Kozieł III rok
 2. Bartłomiej Mitka  IV rok
 3. Izabela Wieczorek  rok

Wydział Leśny

 1. Piotr Borczyński IV rok
 2. Justyna Orjanik IV rok
 3. Alicja Hutka IV rok

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 1. Natalia Kopydłowska III rok
 2. Łucja Grochal III rok
 3. Łucja Dyjach III rok

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 1. Jakub Polak III rok
 2. Piotr Słowikowski III rok
 3. Marcelina Augustynek III rok

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 1. Julia Wincenciak III rok
 2. Julia Tarnowska V rok
 3. Damian Duda II rok

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 1. Kacper Karczmarczyk III rok
 2. Monika Pawińska V rok
 3. Miłosz Opala II rok

Wydział Technologii Żywności

 1. Katarzyna Jurczyk II rok
 2. Przemysław Gurdziel III rok
 3. Marzena Oleksy  IV rok

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 1. Ewa Szczepańska V rok
 2. Aleksander Rytelewski IV rok
 3. Julia Świeboda IV rok

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie