Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

Zadania komisji:

 • nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów,
 • przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW,
 • dostarczenie wyników wyborów do biura URSS,
 • rejestracja kandydatów,
 • przygotowanie kart do głosowania,
 • przygotowanie protokołów końcowych,
 • pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,
 • przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,
 • przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów.

 

Skład Komisji

Przewodnicząca: Małgorzata Górka - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Członkowie:

 1. Zuzanna Huptysiowska – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 2. Katarzyna Staciwa – Wydział Leśny
 3. Anna Ciurla – Wydział Leśny
 4. Mateusz Orczyk - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 5. Wiktoria Bergel - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 6. Jakub Stefański – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 7. Natalia Olejnik - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 Wzór Zgłoszenia Kandydatury podczas wyborów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie