Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

Zadania komisji:

  • nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów,
  • przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW,
  • dostarczenie wyników wyborów do biura URSS,
  • rejestracja kandydatów,
  • przygotowanie kart do głosowania,
  • przygotowanie protokołów końcowych,
  • pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,
  • przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,
  • przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów.

Skład komisji:

Dawid Wołek
Rafał Miśkowiec
Przemysław Zając

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK