Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

Zadania komisji:

 • nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów,
 • przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW,
 • dostarczenie wyników wyborów do biura URSS,
 • rejestracja kandydatów,
 • przygotowanie kart do głosowania,
 • przygotowanie protokołów końcowych,
 • pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,
 • przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,
 • przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów.

Skład komisji:

Przewodnicząca: Marcelina Augustynek

Członkowie:

 1. Anna Babicz
 2. Joanna Czort
 3. Joanna Wyka
 4. Daria Korba
 5. Dominik Lazar
 6. Katarzyna Grześkiewicz
 7. Michał Postawa-Szewczyk
 8. Mirosław Cebula
 9. Natalia Hołda
 10. Natalia Mika
 11. Zuzanna Korczyńska

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie