Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza

Zadania komisji:

 • nadzór nad przebiegiem wszystkich wyborów,
 • przygotowanie harmonogramu wyborów i przedstawienie do akceptacji Prezydium URSS UR, w terminie do 14 dni od dnia powołania USKW,
 • dostarczenie wyników wyborów do biura URSS,
 • rejestracja kandydatów,
 • przygotowanie kart do głosowania,
 • przygotowanie protokołów końcowych,
 • pobranie list studentów uprawnionych do głosowania z dziekanatu Wydziału,
 • przygotowanie i opieczętowanie urn wyborczych,
 • przeprowadzenie wyborów w terminach określonych harmonogramem wyborów.

Skład komisji:

Przewodnicząca USKW

 • Katarzyna Madej

IV ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Członkowie USKW

 • Gabriela Blada

III ROK Wydział Technologii Żywności

 • Dariusz Kaczmarczyk

III ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • Justyna Obrzut

IV ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • Aleksandra Noga

IV ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • Mikołaj Kozłowski

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • Wojciech Prażuch

III ROK Wydział Leśny

 • Mikołaj Frondziak

III ROK Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 • Gabriela Kupiec

IV ROK Wydział Rolno-Ekonomiczny

 • Emilia Chudebska

III ROK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK