Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego

Zarządzenie Rektora  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 roku - w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Ustawą i Statutem Uczelni 

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie