Różowa Skrzyneczka

Jesteśmy bardzo dumni mogąc poinformować, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dołączył do akcji przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu "Różowa Skrzyneczka"

 Gdzie już można znaleźć RS [Różowa Skrzyneczka]:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR:
> Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej ul. Rędzina 1C
> Budynek Ćwiczeniowy ul. Cygańska 12/7

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
> aleja Adama Mickiewicza 24/28 - 1. piętro

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
> ul. Balicka 253

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
> ul. Balicka 116 - budynki "A","D","M"

Wydział Technologii Żywności
> ul. Balicka 122 - parter (obok ksero)

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
> al. Mickiewicza 21 - pierwsze piętro

 

Więcej informacji o akcji: https://www.rozowaskrzyneczka.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie