Władze - Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

https://whibz.urk.edu.pl/wrss.html

 

Wydział Rolno-Ekonomiczny:

https://wre.urk.edu.pl/wrss

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

https://wipie.urk.edu.pl/index/site/5468

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

https://wbio.urk.edu.pl/index/site/5347

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

https://wisig.urk.edu.pl/index/site/5220

 

Wydział Leśny:

http://www.les.ur.krakow.pl/samorzad/newsite/index.php/pl/

 

Wydział Technologii Żywności:

https://wtz.urk.edu.pl/Samorzad_Studentow_O_nas.html

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK