Struktura - Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

https://wre.urk.edu.pl/wrss

 

Wydział Leśny:

https://wl.urk.edu.pl/wrss

 

 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

https://whibz.urk.edu.pl/wrss.html

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

https://wisig.urk.edu.pl/index/site/5220

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 

https://wbio.urk.edu.pl/index/site/5347

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

https://wipie.urk.edu.pl/index/site/5468

 

Wydział Technologii Żywności:

https://wtz.urk.edu.pl/Samorzad_Studentow_O_nas.html

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR:

https://ucmw.urk.edu.pl/index/site/7774

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie