Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni
w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży. Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje
w imieniu poszkodowanych studentów, gdy dojdzie do złamania ich praw oraz podejmuje działania prewencyjne uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.

Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w ciałach doradczych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbają
o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

Przewodniczący PSRP – Dominik Leżański, Politechnika Łódzka

Więcej informacji na:
www.psrp.org.pl/
facebook.com/parlamentstudentowrp

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK