Struktura - Pełnomocnik ds. studentów zagranicznych

Zadania pełnomocnika:

  • doradzanie w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych,
  • interwencja w przypadku łamania praw studenta,
  • pomoc studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią.

 

Klaudia Stańczyk

Kontakt: irosstudents@urk.edu.pl

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie