Uczelniana Komisja ds. Promocji

Zadania komisji:

 • organizacja Dnia Otwartego,
 • promocja działań Samorządu,
 • prowadzenie strony internetowej URSS URK,
 • przepływ i udzielanie informacji o działalności Samorządu,
 • organizowanie akcji informacyjnych i ankietowych,
 • współpraca z Działem Promocji i Informacji Uczelni,
 • promowanie Uczelni na zewnątrz.

Skład komisji:

 • Kamil Wiejacha

III ROK Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 • Bartłomiej Mitka

IV ROK Wydział Rolno-Ekonomiczny

 • Aleksandra Frąk

II ROK Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • Anna Bugała

IV ROK Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 • Adrianna Cempa

III ROK Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 • Oliwia Rainer

V ROK Wydział Leśny

 • Marzena Oleksy

III ROK Wydział Technologii Żywności

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK