Rada Dyscypliny

Przedstawiciele Rad Dyscyplin: 

 

Inżynieria Mechaniczna:

Rafał Malicki

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Rolnictwo i Ogrodnictwo

Urszula Kagan

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zootechnika i Rybactwo

Rafał Bogunia

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Nauki Biologiczne

Weronika Kozdęba

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Weterynaria

Grzegorz Warcholak

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Inżynieria Lądowa i Transport

Jakub Czarnecki

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Sabina Nowobilska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Matematyka

Bartłomiej Rogowski

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Nauki Leśne

Bartosz Gajda

Wydział Leśny

Ekonomia i Finanse

Magdalena Piątek

Wydział Rolno-Ekonomiczny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Bartłomiej Mitka

Wydział Rolno-Ekonomiczny

Technologia Żywności i Żywienia

Dominika Gubała

Wydział Technologii Żywności

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK