Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa

Porozumienie powstało w 1993 r., jako organ zrzeszający wszystkie samorządy studenckie krakowskich uczelni wyższych we wspólnym celu integracji krakowskiego środowiska akademickiego. W skład PSSUK wchodzi 18 samorządów. Obecnie PSSUK reprezentuje interesy ok. 190 000 studentów. Jego główną misją jest wpływanie na kształtowanie edukacji i ustaw dotyczących studentów. Przewodniczący PSSUK uczestniczy w Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych.

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa zrzesza wszystkie samorządy studenckie działające na terenie Krakowa by wspólnie działać na rzecz społeczności studenckiej.
Celami działalności są:

   • reprezentowanie studentów Uczelni Krakowa przed przedstawicielami władz lokalnych,
   • wspieranie i koordynowanie inicjatyw Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa,
   • integracja środowiska akademickiego,
   • dbanie o dobre imię Uczelni Krakowa,
   • promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim,
   • podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów Uczelni Krakowa.

            Porozumienie realizuje wymienione cele poprzez:

   • organizację zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie wykonania opracowań, ekspertyz i opinii,
   • współorganizację przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Samorządy Studenckie,
   • współpracę z innymi organizacjami i podmiotami mającą na celu realizację celów regulaminowych Porozumienia.

Prezydium Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa:

Przewodniczący PSSUK -  Jakub Bakonyi, Uniwersytet Jagielloński

W-ce P-cy PSSUK - Klaudia Jasica, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

Sekretarz PSSUK - Igor Solarz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Więcej informacji na:
porozumienie.krakow.pl
www.facebook.com/PSSUK

Delegaci z Uniwersytetu Rolniczego:
Julia Tarnowska
Katarzyna Jurczyk

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie